Εκτύπωση  Αποστολή
 ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΤΕΥΧΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ
Κυκλοφορεί
ΤΕΥΧΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ
  Αρχείο περιοδικών
 
 
 Αρχική Σελίδα
 Επικαιρότητα
Πρόσωπα
 Κατασκευές
 Υλικά
 Μηχανήματα έργων
 Ατζέντα
 Θέσεις
 Ταυτότητα
 Χρήσιμα links
 Επικοινωνία
   
Γίνε συνδρομητής!  
 

στο διαδίκτυο
στο site
 
 
 
Προϋπόθεση για την ανάπτυξη η συνολική επανεκκίνηση του κατασκευαστικού κλάδου
 


Μιλήσαμε με τον Δρ. Βασίλειο Μπαρδάκη πρόεδρο του πανελληνίου Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας, τόσο για την υπο διαμόρφωση κατάσταση του κατασκευαστικού κλάδου σήμερα, όσο και του ρόλου των πολιτικών μηχανικών μέσα σΆ αυτόν.

Συνέντευξη: Πάνος Κατσαχνιάς

Οι πολιτικοί μηχανικοί συνιστούν το μεγαλύτερο επιστημονικό κλάδο μηχανικής όπου σε σχέση με τους υπόλοιπους διπλωματούχους μηχανικούς (Αρχιτέκτονες, Τοπογράφους, Μηχανολόγους, Ηλεκτρολόγους, Χημικούς, Μεταλλειολόγους, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Περιβάλλοντος κλπ), παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη συγκέντρωση (εγγραφών) σε επαγγελματικούς καταλόγους μηχανικών, διεθνώς.
Σε παλαιότερη έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών (Τ.Ε.Ε. 2007) διαπιστώθηκε σημαντική αύξηση της συμμετοχής των πολιτικών μηχανικών στη σύνθεση του σώματος του Τ.Ε.Ε. Στην έκθεση αυτή σημειωνόταν χαρακτηριστικά ότι στη «νέα γενιά» μηχανικών -που απέκτησαν άδεια άσκησης επαγγέλματος μετά το 2000- εκπροσωπούσανε το 37%, ποσοστό υπερδιπλάσιο οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας.
Ο Δρ. Βασίλειος Μπαρδάκης, αναδείχθηκε νέος πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (Σ.Π.Μ.Ε.), σύμφωνα με τα αποτελέσματα της συνεδρίασης του Δ.Σ. του Συλλόγου στις 15 Μαίου 2014. Η νέα σύνθεση προέκυψε στο πλαίσιο εκλογής πρώην μελών του Δ.Σ. σε θέσεις Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε. Σημαντικό είναι το γεγονός πως από την ίδρυση του Συλλόγου, το 1961, είναι πρώτη φορά που ο πρόεδρος του Σ.Π.Μ.Ε. προέρχεται από την Περιφέρεια, καθώς γεννήθηκε και εργάζεται στην Πάτρα.

Ποια είναι η στρατηγική του Σ.Π.Μ.Ε. την χρονική περίοδο που διανύουμε;
Σε περιόδους έντονων μεταρρυθμίσεων, έως και αιφνιδιαστικής νομοθέτησης, όλοι οι επιστημονικοί/επαγγελματικοί φορείς οφείλουν να συνδράμουν, να εξειδικεύσουν ή και να καταγγείλουν –μέσω τεκμηριωμένης αντιπρότασης- τις πολιτικές πρακτικές που εφαρμόζονται. Η «ανάγκη» αυτή ιεραρχείται ως πρώτη μεταξύ των διάφορων δράσεων που αναπτύσσει ο Σ.Π.Μ.Ε. Οι συνάδελφοι, αλλά και ευρύτερα όλοι οι πολίτες, αναμένουν απ΄ τους ιστορικούς επιστημονικούς συλλόγους κάτι περισσότερο απΆ την κλασική «πολιτική διαχείριση». Αυτή η στρατηγική βέβαια απαιτεί καλή γνώση των συνθηκών της αγοράς, αρκετή δουλειά και επειδή συγκεκριμενοποιεί τις προτάσεις προκαλεί και κριτική.

Η πρόκριση προέδρου απΆ την Περιφέρεια σηματοδότησε κάτι για το ΣΠΜΕ;
Ας το συνδυάσουμε με τις συνθήκες που βιώνουμε: εξελίσσονται διάφορες νομοθετικές κινήσεις οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τις παραδοσιακές επαγγελματικές δραστηριότητες του πολιτικού μηχανικού, κυρίως της Περιφέρειας όπου κατά κανόνα η αγορά λειτουργεί με ηπιότερη εξειδίκευση.
Η παραπάνω συγκυρία αυξάνει σημαντικά τις ευθύνες αλλά παράλληλα δικαιολογεί και αυτή τη «μεταβολή», την πρόκριση δηλαδή, Προέδρου απΆ την Περιφέρεια. Οι αλλαγές που έρχονται, αφορούν κυρίως την εξειδίκευση, τη δημιουργία μεγαλύτερων σχημάτων κλπ και άρα είναι κάπως «εχθρικές» προς τον μεμονωμένο μηχανικό και την κλασική μορφή απασχόλησης που κυριαρχεί εκτός Αθηνών.
Ο Σύλλογος δικαιολογεί την αναγκαιότητα σύνθετων ομάδων μελέτης και κατασκευής μόνον στα μεγάλα δημόσια και ιδιωτικά έργα. Για τις συνήθεις περιπτώσεις ιδιωτικών έργων το νομικό πλαίσιο χρήζει βελτιώσεων, αλλά όχι δραματικών - ριζικών αλλαγών. ΣΆ αυτή την κατεύθυνση συγκεντρώνουμε όλες μας τις δυνάμεις, και όσα «όπλα» διαθέτουμε. Όμως δεν είναι προσωπική προσπάθεια. Χρειάζεται συμμετοχή και συνέργεια. Ενημερώνουμε εντατικά, όλα τα Τοπικά μας Τμήματα και κατΆ επέκταση προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε όλους τους συναδέλφους και όλους τους επαγγελματικούς φορείς που σχετίζονται με έργα Πολιτικού Μηχανικού.

Ποιες είναι οι ευθύνες που ήρθαν μαζί με αυτή τη θέση;
Η θερμοκρασία της «πατάτας» είναι ιδιαίτερα υψηλή για το προεδρείο αλλά και για ολόκληρο το Δ.Σ. Σε κάθε ευκαιρία οι πολιτικοί μηχανικοί εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για τη θέσπιση πλήθους διατάξεων που επηρεάζουν την ασφάλεια των έργων και την, ήδη δύσκολη επαγγελματική καθημερινότητα τους.
Προκύπτουν λοιπόν, αρκετές ευθύνες ανάληψης πρωτοβουλιών, σχεδιασμού προτάσεων, τεκμηρίωσης θέσεων, δημοκρατικής νομιμοποίησης, παρεμβάσεων κλπ. Όμως το επάγγελμά μας συνδέεται άμεσα με την επίλυση δύσκολων μελετητικών ή και κατασκευαστικών προβλημάτων, οπότε σκεπτόμενοι θετικά… μπορούμε να επικαλεστούμε την εξοικείωση του κλάδου με δισεπίλυτα θέματα.

Ποια είναι η εικόνα στην Περιφέρεια, τόσο των έργων όσο και των πολιτικών μηχανικών που εμπλέκονται σΆ αυτά;
Θα μπορούσε να ποριστεί «αισιοδοξία» στον τομέα των Δημοσίων Έργων υπό την έννοια ότι αρκετά έργα εξελίσσονται, επανεκκινούνται ή πρόκειται να σχεδιαστούν. Δυστυχώς δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο για τον τομέα των ιδιωτικών έργων. Η «οικοδομή» τιμωρήθηκε και οι επενδύσεις στους υπόλοιπους τομείς Ιδιωτικών Έργων δημιουργούν προς το παρόν μικρό «κατασκευαστικό» αντικείμενο. Είχαμε τονίσει και στο παρελθόν ότι δόθηκε προτεραιότητα στην ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κτηρίων χωρίς να έχει διασφαλιστεί όμως η ασφάλεια έναντι σεισμού.
Παραδοσιακά, μεγάλο πλήθος πολιτικών μηχανικών σχετίζεται με τον τομέα των ιδιωτικών έργων.
Λόγω των παραπάνω διαπιστώσεων χρησιμοποιούμε τη φράση «δύσκολη επαγγελματική καθημερινότητα».

Επαγγελματικά δικαιώματα και ασφάλιση. Δύο από τα θέματα που απασχολούν ιδιαίτερα τους πολιτικούς μηχανικούς. Πως τα προσεγγίζετε;
Πιστεύουμε ότι για να αποφευχθεί: η απορρύθμιση της αγοράς (ιδιωτικών και δημόσιων) έργων μηχανικού ή η στρέβλωσή της, η καθυστέρηση των επενδύσεων, και ο διαφαινόμενος οριστικός ευτελισμός του επαγγέλματος του διπλωματούχου μηχανικού, απαιτείται βαθειά και αξιόπιστη επιστημονική και οικονομοτεχνική τεκμηρίωση μέσω διαφανών διαδικασιών. Προς τούτο, το τελευταίο διάστημα:
Ο Σ.Π.Μ.Ε. σε συνεργασία με διακεκριμένους συναδέλφους, επεξεργάστηκε συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες απαντούν στα θέματα επαγγελματικών δραστηριοτήτων και περιλαμβάνουν ουσιώδεις προβλέψεις για όλα τα αλληλοδρώντα θέματα (λχ Μελέτης και Κατασκευής Δημοσίων Έργων), τα οποία επηρεάζουν άμεσα για τη δημόσια ασφάλεια της χώρας.
Η επεξεργασία πραγματοποιήθηκε βάσει παραδειγμάτων απΆ τη διεθνή πρακτική σε κοινόχρηστους ηλεκτρονικούς φακέλους οι οποίοι εξασφάλιζαν σύγχρονη πρόσβαση: α) στην Ε.Ε. πολιτικών μηχανικών του Τ.Ε.Ε., β) σε ειδική επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. και γ) στα Τοπικά Τμήματα του Σ.Π.Μ.Ε.
Επίσης, ο Σ.Π.Μ.Ε. οργάνωσε περιφερειακές συνελεύσεις σε μεγάλα αστικά κέντρα της Χώρας και σχολίασε με τους συναδέλφους όλες τις εξελίξεις με ειλικρίνεια και ρεαλισμό βάσει βιωματικών στοιχείων από τα ελληνικά και τα διεθνή έργα. Οι δημοκρατικές αυτές διαδικασίες μας βοήθησαν να εντοπίσουμε και άλλες πτυχές των προβλημάτων και να βελτιστοποιήσουμε τις θέσεις μας. (27.08, Ηράκλειο, Περιφερειακή Συνέλευση Κρήτης - 24.07, Τρίπολη, Περιφερειακή Συνέλευση Πελοποννήσου - 17.07, Πάτρα, Περιφερειακή Συνέλευση Δυτ. Ελλάδος - 16.07, Λαμία, Περιφερειακή Συνέλευση Αν. Στερεάς Ελλάδος – 15.07, Θεσσαλονίκη, Διαπεριφερειακή Συνέλευση Θεσσαλίας-Μακεδονίας-Θράκης – 15.07, Ιωάννινα, Διαπεριφερειακή Συνέλευση Ηπείρου-Κέρκυρας-Λευκάδας, 05.07 Αργοστόλι, ενημερωτική συνάντηση, 27.05 Συνεδρίαση Δ.Σ. παρουσία προέδρων και μελών Δ.Σ. Τ.Τ. Χίου, Λέσβου, Κέρκυρας).
Χωρίς βλάβη της σεμνότητας μπορώ να σας πω ότι πρωτοβουλίες που αναλάμβανε ο Σ.Π.Μ.Ε. σε ετήσιο διάστημα, τώρα ολοκληρώνονται μέσα σε έναν ή δύο μήνες. Παρόλα αυτά οφείλουμε κι άλλη εντατικοποίηση των προσπαθειών το προσεχές διάστημα.

Πως εξελίσσονται οι διάφορες νομοθετικές κινήσεις που ενδέχεται να τα επηρεάσουν;
Παρακολουθούμε στενά και τις εθνικές και τις ευρωπαϊκές εξελίξεις των θεμάτων νομοθετικής ρύθμισης του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού. Η επιτροπή (του Ν.4254/2014) η οποία θα εισηγηθεί τις νέες εθνικές διατάξεις -υπό την προϋπόθεση σύμφωνης γνώμης του ΤΕΕ- έχει ξεκινήσει το έργο της. Ο ΣΠΜΕ σε πρόσφατη συνεδρίαση κλήθηκε (μετά από αίτησή μας) και παρουσίασε επί δίωρο σύγχρονες (state of the art) προτάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να εκσυγχρονίσουν το υφιστάμενο πλαίσιο χωρίς να βλάπτουν την «ελληνική παράδοση» του κλασικού γενικού μηχανικού. Και στα δύο μεγάλα θέματα που θίξατε υπάρχει διακινδύνευση μιας και μπορεί να έχουμε άσχημες εξελίξεις. Εδώ εμπλέκονται πάλι οι φορείς μας, με όσες δυνάμεις διαθέτει ο καθένας και με επιδιωκόμενο στόχο την άθροιση των δυνάμεων αυτών. Είτε θα αναλάβουμε πρωτοβουλίες και θα ρυθμίσουμε δίκαια τα θέματά μας, προς όφελος του κλάδου, είτε θα αναλώσουμε τις δυνάμεις μας στην «πολιτική διαχείριση», που προαναφέρθηκε και τότε φοβάμαι ότι μπορεί να μας τα λύσουν «άλλοι» μέσω «οριζόντιας» μεθόδου.
Ο ΣΠΜΕ προσπαθεί να παρέμβει στους θεσμικούς κύκλους που συμμετέχουν αποφασιστικά στη σύνταξη των νέων διατάξεων και να επικοινωνήσει τις θέσεις του. Κατά κανόνα, στις επιτροπές που θα εισηγηθούν τις νέες διατάξεις συμμετέχει το ΤΕΕ. Παραδοσιακά, ο ΣΠΜΕ είχε αγαστή συνεργασία με το θεσμοθετημένο σύμβουλο της πολιτείας. Τα τελευταία έτη -απΆ το 2011– διαπιστώνεται κάποια διάσταση απόψεων. Βέβαια, οι ρωγμές, με βάση τον αντισεισμικό σχεδιασμό ας πούμε, μπορεί να προσδώσουν και ασφάλεια… αρκεί να είναι κατάλληλα σχεδιασμένο και κατασκευασμένο το δόμημα. Παραδείγματος χάριν, απΆ τις Βρυξέλες (Ε.Ε.) λαμβάνουμε μηνύματα γενικού «ανοίγματος» και εδώ καλλιεργείται (σιγοντάρεται ή τουλάχιστον δεν αποκρούεται αποτελεσματικά) το σενάριο περιορισμού των πολιτικών μηχανικών μέσω «αποκλειστικών δραστηριοτήτων» άλλων ειδικοτήτων.
Στο σημείο αυτό βέβαια κάνοντας την αυτοκριτική μας, μπορώ να σας πω ότι υπήρξαμε άδικοι προς τις «νέες ειδικότητες» Μηχανικών (λχ Μηχανικούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας κ.α.) και γιΆ αυτό αναθεωρήσαμε τη στάση μας. Ψάχνοντας όμως σε βάθος όλα τα στοιχεία βλέπουμε πως δεν ήμασταν περιοριστικοί προς συγγενείς βασικές ειδικότητες που δραστηριοποιήθηκαν και συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται σε ειδικά αντικείμενα τα οποία διεθνώς σχετίζονται με «έργα πολιτικού μηχανικού» ή με την αντισεισμική προστασία του δομικού (και πολιτιστικού) μας πλούτου.

Ποιες είναι κατά την γνώμη σας οι αλλαγές που έρχονται συνολικά για τον κλάδο και την θέση μέσα σε αυτόν του πολιτικού μηχανικού;
Η θετική ανάγνωση -η αισιόδοξη ματιά που λέμε- προκύπτει αν υποθέσουμε ότι οι θεσμικοί κύκλοι που χειρίζονται τα θέματα θα λάβουν υπόψη τους κανόνες της ελληνικής αγοράς, και θα τους εμπλουτίσουν με στοιχεία της ευρωπαϊκής και της διεθνούς πρακτικής. ¶λλωστε, σε όλα τα συστήματα η ρύθμιση των δραστηριοτήτων (Μηχανικών: Μελετητών, Κατασκευαστών) είναι κοινός τόπος είτε ως νομοθετική, είτε ως εθιμική, είτε ως «αυτόματη» (αυτορρυθμιζόμενη).
Στην χώρα μας δεν υπάρχει (νομική) παράδοση εθιμικού δικαίου σε τέτοια θέματα, ούτε είναι ώριμες οι συνθήκες για αυτορρύθμιση. Συνεπώς είναι μονόδρομος η βελτίωση του υφιστάμενου συστήματος στην κατεύθυνση εκσυγχρονισμού (και χρήσης νέων τεχνολογιών), περισσότερης διαφάνειας και άρσης αδικιών. Ενδεχόμενη ριζική ανατροπή του συστήματος (ανάθεσης, σχεδιασμού και εκτέλεσης των έργων) θα οδηγήσει σε εκρηκτική απορρύθμιση και τελικώς θα βλάψει την οικονομία και τη δημόσια ασφάλεια.

Η επανεκκίνηση των έργων στους βασικούς οδικούς άξονες της χώρας, εκτιμάτε ότι έκαναν τελικά την διαφορά, ώστε να αρχίσει μια σταδιακή ανάπτυξη του κλάδου; Ή ότι αυτό από μόνο του δεν αρκεί;
Οι εργασίες κατασκευής σε αρκετά νέα τμήματα αυτοκινητοδρόμων είναι σε εξέλιξη. Ενώ ακόμη και μέσω σύντομης παρατήρησης των εργοταξιακών ζωνών, διαπιστώνεται αύξηση των εργαζομένων και επιτάχυνση των έργων.
Πρόκειται για σπουδαία εξέλιξη που σίγουρα όμως δεν αρκεί. Η σταδιακή ανάπτυξη του κλάδου προϋποθέτει την επανεκκίνηση όλων των κατηγοριών έργων -έως και την προστασία και αξιοποίηση των υφιστάμενων- καθώς και το σχεδιασμό νέων. Αυτό που διαπιστώνουμε στα μεγάλα οδικά έργα πρέπει να επεκταθεί και στα υπόλοιπα συγκοινωνιακά έργα (σιδηροδρομικά κ.α.), στα λιμενικά έργα, στα έργα προστασίας περιβάλλοντος και σε έργα προστασίας και ενίσχυσης του υφιστάμενου κτιριακού (δομικού) πλούτου.
Ειδικότερα για τα ιδιωτικά έργα -την «τιμωρημένη» οικοδομή- η επανεκκίνηση προϋποθέτει την αξιοποίηση των αδιάθετων κατασκευών μέσω «έξυπνων» μέτρων λχ φορολογικών κινήτρων, στοχευμένης προβολής τουριστικών περιοχών κ.α.

Εκτιμάτε ότι η παρούσα κρίση -εκτός από τα προβλήματα που δημιουργεί- προσφέρει και ευκαιρίες εκσυγχρονισμού του νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου;
Είναι ώριμες οι συνθήκες για αλλαγές αλλά αυτό δεν αποτελεί αυτοσκοπό. Σε κάποιους μοιάζει εντυπωσιακή η ενδεχόμενη κατάρρευση του υφιστάμενου συστήματος σχεδιασμού και παραγωγής έργων, είτε γιατί θεωρούν ότι έτσι εξυπηρετούν ειδικότερα συμφέροντα τμημάτων του κλάδου, είτε γιατί έχουν προοδοπληξία.

Συμφωνείτε δηλαδή, με την αναγκαιότητα αλλαγής της νομοθεσίας για τα κατασκευαστικά έργα, τόσο τα δημόσια, όσο και τα ιδιωτικά;
Πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες (και συγκρατημένες) βελτιώσεις και εναρμονίσεις με την κοινοτική νομοθεσία. ΣΆ αυτή την κατεύθυνση κινούνται και οι βασικές αρχές των προτάσεων του ΣΠΜΕ. Λαμβάνουν υπόψη τους κανόνες της ελληνικής αγοράς εμπλουτίζοντας και εκσυγχρονίζοντας τους με στοιχεία της ευρωπαϊκής και της διεθνούς πρακτικής.

Με τί ένταση -λόγω κρίσης- συνεχίζεται η αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό από συναδέλφους σας;
Δεν διαθέτουμε ακριβή στοιχεία. Η αίσθησή μου πάντως είναι ότι συνεχίζεται η εκροή επιστημόνων (στο εξωτερικό), γιατί ακόμη και η αύξηση της ζήτησης στο εσωτερικό αναφέρεται σε υποτιμημένες αμοιβές.

Θα υποστηρίζατε σήμερα την απόφαση κάποιου νέου ανθρώπου που θα επιλέξει να ακολουθήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα;
Πιστεύω πως το πρώτο κριτήριο επιλογής σπουδών πρέπει να είναι η «αγάπη» για αντιπροσωπευτικές δραστηριότητες του στοχευόμενου επαγγέλματος. Και βιοποριστικά να το προσεγγίσουμε πιστεύω πως θα έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες μέχρι την ολοκήρωση των σπουδών του. Βιωματικά και βάσει των δραστηριοτήτων, πιστεύω ότι είναι το πιο ελκυστικό επάγγελμα.

ΈΝΘΕΤΟ 1: Εξάχθηκαν επιστημονικά συμπεράσματα από τον τελευταίο μεγάλο σεισμό στην Κεφαλονιά;
Τα συμπεράσματα είναι πολλά. Το βέβαιο είναι ότι οι Κεφαλονίτες μηχανικοί, και οι τεχνίτες των οικοδομικών έργων (υπό την καθοδήγηση των μηχανικών), ήταν επιμελείς κάνοντας καλά τη δουλειά τους.
Τα θέματα καταγραφών αναπτύσονται στις αναφορές του ΙΤΣΑΚ και του ΟΑΣΠ και είναι εντυπωσιακά (υψηλές τιμές PGA). Όσο απομακρυνόμαστε απΆ το γεγονός πληθαίνουν οι εξειδικευμένες (Σεισμολογικές, Γεωτεχνικές, Δομοστατικές, απόκρισης Τεχνικών και Λιμενικών Έργων κ.α.) επιστημονικές δημοσιεύσεις διακεκριμένων συναδέλφων. Μια καλή συγκέντρωση επιστημονικών κειμένων (1ης ανάγνωσης, όπως λέγαμε και στην αντίστοιχη εκδήλωση του ΣΠΜΕ) παρουσιάζεται στην Report No. GEER-034 (GEER, EERI και ATC) στην συγγραφή της οποίας συμμετείχαν διακεκριμένοι πανεπιστημιακοί και καταξιωμένοι συνάδελφοι από διάφορες περιοχές του πλανήτη (αρκετοί είναι έλληνες καθηγητές σε σημαντικά ιδρύματα του εξωτερικού).
 
 Πρόσωπα
«Απαξιώνεται ο κλάδος των χειριστών και με ευθύνη της Ομοσπονδίας»
Κωνσταντίνος Μακέδος: «Το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. εξασφάλισε την απρόσκοπτη εγγυοδοσία και πιστοδοσία των μηχανικών»
Παντελής Σταγάκης: Με νέες υποδομές η Ελλάδα θα γίνει πιο αποτελεσματική.
Ο «πατριωτισμός» των εκπροσώπων του κλάδου, μόνη εγγύηση για την ισχύ του
«Η επανεκκίνηση των έργων δεν είναι επικοινωνιακό τρύκ»
Επέκταση Μετρό προς Πειραιά
Όχι στην απαξίωση του ΙΓΜΕ
Ανταγωνισμός ναι, αλλά με διαφανείς διαδικασίες
Από την Λ. Πανεπιστημίου κι ακόμα παραπέρα
Αξιόπιστες υποδομές, για αξιόπιστη λειτουργία
© ΤΕΧΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ  | Όροι χρήσης  | Πληροφορίες  | Facebook