Εκτύπωση  Αποστολή
 ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΤΕΥΧΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Κυκλοφορεί
ΤΕΥΧΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
  Αρχείο περιοδικών
 
 
 Αρχική Σελίδα
 Επικαιρότητα
 Πρόσωπα
Κατασκευές
 Υλικά
 Μηχανήματα έργων
 Ατζέντα
 Θέσεις
 Ταυτότητα
 Χρήσιμα links
 Επικοινωνία
   
Γίνε συνδρομητής!  
 

στο διαδίκτυο
στο site
 
 
 
Διευθέτηση ρέματος Εσχατιάς
 


Παρουσιάζουμε το έργο της διευθέτησης του ρέματος της Εσχατιάς στην Δυτική Αθήνα που αποτελεί το σημαντικότερο περιβαλλοντικό έργο αυτή την περίοδο στην Αττική. Το έργο που ολοκληρώνεται αφορά ένα τμήμα του ρέματος που ξεκινά από την πλατεία Ιλίου και φτάνει ως τη συμβολή αγωγού Ευπυρίδων.

Κείμενο: Πάνος Κατσαχνιάς
Φωτογραφίες: Πάνος Κατσαχνιάς, Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ – ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. INTRAKAT

Αν μη τι άλλο τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας 11 Νοεμβρίου 2013 στην πόλη του Καματερού, προξενώντας σοβαρές καταστροφές στην πόλη και που οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην κατακλυσμιαία ροή νερού -λόγω και του πρανούς του εδάφους- από τον ορεινό όγκο του Ποικίλου, έδειξαν με τον πιο δραματικό ίσως τρόπο, το γιατί το κατασκευαστικό έργο διευθέτησης του ρέματος της Εσχατιάς είναι από τα σημαντικότερα αυτή την στιγμή υδραυλικά έργα στην περιοχή της Αττικής. Το ρέμα Εσχατιάς αποτελεί το βασικό αποδέκτη όμβριων της λεκάνης απορροής των δήμων Ιλίου, Αγ. Αναργύρων – Καματερού, Αχαρνών, Ζεφυρίου και εκτείνεται σε μήκος 9.000 μ.
Σήμερα, βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες στο τμήμα από την πλατεία Ιλίου μέχρι την συμβολή του ρέματος με τον αγωγό Ευπυρίδων, που δημοπρατήθηκε το Νοέμβριο 2011, με ανάδοχο την Κ/Ξ ¶κτωρ Α.Τ.Ε. – Πόρτο Καρράς Α.Ε. – INTRAKAT.
Θα ακολουθήσει η δημοπράτηση για το δεύτερο τμήμα του ρέματος από την Αττική Οδό μέχρι την Λεωφόρο Πάρνηθος μήκους 4.800 μέτρων, ώστε να σταματήσει η Δυτική Αττική να υποφέρει τους χειμερινούς μήνες από τις έντονες βροχοπτώσεις, ενώ με την οριστική διευθέτηση του ρέματος θα σταματήσει η ρύπανση των υδάτων του ρέματος από την ανεξέλεγκτη ρίψη απορριμμάτων και μπαζών.
Στην τελική του μορφή το αντιπλημμυρικό έργο του ρέματος της Εσχατιάς θα καλύπτει τη διοχέτευση των όμβριων υδάτων από την Πάρνηθα μέχρι τις Τρεις Γέφυρες, ώστε εν συνεχεία από το τμήμα που είναι διαμορφωμένο τα νερά να φτάνουν, μέσω του Κηφισού, μέχρι τη θάλασσα του Σαρωνικού. Το έργο θα συμβάλλει στην προστασία από πλημμυρικά φαινόμενα των εκατέρωθεν του ρέματος ευρισκομένων περιοχών, λόγω ανεπάρκειας της φυσικής κοίτης του ρέματος, και λόγω της αυξημένης παροχετευτικότητας του, από την κατασκευή του ρέματος Ευπυρίδων (στα ανάντη). Το εκτελούμενο αντιπλημμυρικό έργο έχει ενταχθεί:

α) στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» (Ταμείο Συνοχής).

β) στον ¶ξονα Προτεραιότητας «03-Πρόληψη και Αντιμετώπιση Περιβαλλοντικού Κινδύνου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» όπου αναφέρεται ότι τα έργα αποσκοπούν στην αντιπλημμυρική προστασία της Δυτικής Αττικής και ειδικότερα των Δήμων Ιλίου και Καματερού και αποτελούν προαπαιτούμενο για την επίλυση των πλημμυρικών προβλημάτων της περιοχής του Δήμου Φυλής (¶νω Λιόσια και Ζεφύρι) και της περιοχής του Δήμου Αχαρνών. Κύριος του Έργου είναι το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και συγκεκριμένα η Διεύθυνση Εγγειοβελτιωτικών Έργων Δ7 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων.
Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι το Τμήμα Κατασκευών Έργων Αθήνας (Τ.Κ.Ε. Αθήνας) της ΕΥΔΕ- Αυτ/μος ΠΑΘΕ του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.
Στις 25/7/2012 υπεγράφη η σύμβαση με την ανάδοχο κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ – ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ – ΙΝΤΡΑΚΑΤ, συνολικού ποσού 59.162.951,68 ¤ (προ ΦΠΑ), με συνολική διάρκεια κατασκευής 34 μήνες, δηλαδή μέχρι τις 25 Μαΐου 2015. Στην παρούσα φάση και μετά την πάροδο 21 μηνών έχει ολοκληρωθεί περίπου το 80% του έργου.

Αντικείμενο έργου
1) Η κατασκευή δίδυμου κλειστού ορθογωνικού οχετού από οπλισμένο σκυρόδεμα διαστάσεων (2 x 5,0 x 5,0) και συνολικού μήκους 3.313 μέτρα για τη διευθέτηση τμήματος του Ρέματος Εσχατιάς από τη συμβολή του με το Ρέμα Ευπυρίδων στο Καματερό (ανάντη) μέχρι την πλατεία Ιλίου (κατάντη). Η εκσκαφή του σκάμματος του αγωγού διευθέτησης θα πραγματοποιηθεί, είτε με διάταξη πασσάλων είτε με ενίσχυση των πρανών με ηλώσεις.

2) Η κατασκευή νέας σιδηροδρομικής γέφυρας από οπλισμένο σκυρόδεμα επί του αγωγού διευθέτησης στη θέση της υφιστάμενης η οποία καθαιρείται. Ο φορέας της νέας γέφυρας είναι ενός ανοίγματος μήκους 23,75μ. αξονικά με λοξότητα 65ο και εδράζεται σε δύο ακρόβαθρα τα οποία θεμελιώνονται στην ίδια στάθμη με το δίδυμο αγωγό 2*5,0*5,0 του ρέματος Εσχατιάς. Το συνολικό πλάτος μαζί με τα πεζοδρόμια είναι 12,50μ.

3) Ανακατασκευή τμήματος του Συλλεκτήρα Ακαθάρτων Λιοσίων-Αχαρνών –Kαματερού (ΣΛΑΚ) μήκους 660,0μ από τσιμεντοσωλήνες Φ1400-1200 και κατασκευή νέων αγωγών ακαθάρτων από σωλήνες P.V.C σε συνολικό μήκος 1.470μ. περίπου για την αποκατάσταση της λειτουργίας των αγωγών ακαθάρτων, των οποίων η λειτουργία αίρεται με τα έργα διευθέτησης του ρέματος.

4) Kατασκευή και λειτουργία δεξαμενής – αντλιοστασίου, ονομαστικής παροχής 2.340μ3/ωρ. για την προσωρινή εκτροπή των παροχών ακαθάρτων κατά το στάδιο κατασκευής των έργων του ΣΛΑΚ.

5) Κατασκευή αγωγών ομβρίων από σωλήνες οπλισμένου σκυροδέματος σε συνολικό μήκος 410μ. περίπου.

Αντιπλημμυρική προστασία και αστική ανάπλαση
Σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους που εγκρίθηκαν με την 132697/2003 ΚΥΑ, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, ο ελεύθερος χώρος πάνω από την κλειστή διευθετημένη περιοχή του Ρέματος της Εσχατιάς, θα ενταχθεί στο αστικό πράσινο της περιοχής. Μετά την ολοκλήρωση του έργου δημιουργείται μια επιφάνεια περίπου 100 στρεμμάτων, μέσα στην καρδιά του αστικού ιστού.
Ο χώρος του ήδη διευθετηθέντος ρέματος, αποτελεί την βαθειά γραμμή της λεκάνης απορροής ρέματος Εσχατιάς και είναι ο τελικός αποδέκτης των όποιων επιφανειακών απορροών. Τούτου δοθέντος, η διαμόρφωση της επιφάνειας, άνωθεν του αγωγού ρέματος Εσχατιάς που κατασκευάζεται στο πλαίσιο του εκτελούμενου έργου, θα επιτελεί διττό σκοπό: αφΆ ενός την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής και αφ΄ ετέρου τη μεταβολή του χώρου, που καλύπτει τον αγωγό συλλογής ομβρίων, από κενό «αδιαμόρφωτο» χώρο, σε περιοχή πρασίνου, ανάπτυξης δραστηριοτήτων, ενοποίησης του αστικού ιστού. Η «νεκρή διαχωριστική ζώνη» που υπάρχει σήμερα μπορεί να μετατραπεί σε μια περιοχή ζωντανή με δυνατότητες καθημερινής χρήσης για τους κατοίκους.
Στην πραγματικότητα, η εκπλήρωση της αντιπλημμυρικής προστασίας και η αστική ανάπλαση και αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος πάνω από την επιφανειακή διαμόρφωση του Ρέματος της Εσχατιάς είναι αλληλένδετα και απολύτως αναγκαία και επείγοντα έργα. Συγκεκριμένα:

Προς την μισγάγκεια του ρέματος απορρέουν τα όμβρια των επί μέρους λεκανών απορροής των περιοχών Καματερού - Ιλίου οι οποίες αθροιζόμενες όλες μαζί έχουν έκταση περί τα 400-500 ~ εκτ.
Στην περιοχή δεν υπάρχουν κατασκευασμένα ολοκληρωμένα δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων που τελικός τους αποδέκτης θα ήταν ο αγωγός του ρέματος Εσχατιάς, αλλά απλώς διάσπαρτα διάφορα επί μέρους έργα αποχέτευσης ομβρίων, αμφιβόλου ως επί το πλείστον, διοχετευτικότητας. Για τον λόγο αυτό έχει προβλεφθεί, στο μεγαλύτερο τμήμα του έργου η κατασκευή πάνω από τον αγωγό του ρέματος Εσχατιάς ανοικτής τάφρου με συχνές αποφορτίσεις στον αγωγό της Εσχατιάς, πλην όμως με τα πλημμυρικά φαινόμενα που είχαμε το Φεβρουάριο και το Νοέμβριο του 2013 και όχι μόνο, δε μπορούν να αντιμετωπιστούν χωρίς την κατασκευή ενός ολοκληρωμένου δικτύου απορροής ομβρίων της παραρεμάτιας ζώνης.
Τα έργα της αντιπλημμυρικής προστασίας και της αστικής ανάπλασης είναι καλό να ολοκληρωθούν ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση του βασικού έργου διευθέτησης του Ρέματος της Εσχατιάς. Αυτό γίνεται άμεσα κατανοητό, αφού με την περαίωση του έργου διευθέτησης, αφΆ ενός μεν δεν θα έχει αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος των πλημμυρών λόγω της έλλειψης δικτύου ομβρίων στην παραρεμάτια περιοχή, αφΆ ετέρου δε, υπάρχει ο κίνδυνος να μετατραπεί σε «σκουπιδότοπο» ο αδιαμόρφωτος χώρος πάνω από τον κατασκευασμένο αγωγό διευθέτησης.
Χρονικά, είναι εφικτό το σύνολο των έργων ανάπλασης να ολοκληρωθεί μέσα στα πλαίσια του χρονικού ορίζοντα της τρέχουσας εργολαβίας, ή ακόμη και νωρίτερα με δεδομένο το ρυθμό εξέλιξης των εργασιών, εφΆ όσον ληφθούν σύντομα οι σχετικές αποφάσεις.
Είναι προφανές -και η εμπειρία των έργων στην Ελλάδα μας διδάσκει- ότι αυτό είναι σχεδόν αδύνατον στην περίπτωση που ξεκινήσουν σε επόμενο χρόνο οι διαδικασίες μελετών, δημοπράτησης, ανάθεσης και στη συνέχεια εκτέλεσης των εργασιών αυτών.
Με τον τρόπο αυτό το έργο που θα παραδοθεί στους κατοίκους της περιοχής θα είναι ολοκληρωμένο και λειτουργικό, θα εκτελεστεί ενιαία, χωρίς καθυστερήσεις, περιορίζοντας την όχληση των περιοίκων και των διερχομένων/κυκλοφορούντων πεζών και οχημάτων, εξαιτίας των αλλαγών που θα επιφέρουν οι καταλήψεις χώρων λόγω της εκτέλεσης των νέων έργων.

Επιπλέον απαραίτητες εργασίες.
Κατά την σύσκεψη που είχε πραγματοποιήσει ο υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με τον Δήμαρχο Ιλίου, Νίκο Ζενέτο και τον Δήμαρχο Αγίων Αναργύρων – Καματερού, Νίκο Σαράντη, στο Δημαρχείο Ιλίου, τον περασμένο Οκτωβρίο για την πορεία του έργου «Διευθέτηση του Ρέματος Εσχατιάς», ενημερώθηκε για τις προτάσεις των δύο Δημάρχων για τις επιπλέον απαραίτητες εργασίες του έργου, προκειμένου αυτό να είναι ολοκληρωμένο και λειτουργικό. Δίνοντας βαρύτητα στην αναγκαιότητα ενός ενιαίου σχεδιασμού του, ο υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων εργασιών στον χρόνο αποπεράτωσής του έργου και ενημέρωσε τους Δημάρχους για τη συνέχιση των εργασιών κάλυψης του ρέματος Φλέβας, από τον κόμβο Ιλίου έως την οδό Ανδρέα Παπανδρέου, με απόφαση που υπέγραψε στις 29/10/2013. Οι προτάσεις τότε είχαν επικεντρωθεί σε τέσσερα σημεία:

α) Ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων, προκειμένου να προχωρήσει το έργο.

β) Αποκατάσταση και ολοκλήρωση του δικτύου όμβριων υδάτων, όπου αυτό είναι απαραίτητο, με μια υδραυλική μελέτη, που θα συνοδεύει το έργο.

γ) Διαμόρφωση των περίπου 100 στρ. που θα δημιουργηθούν μετά την αποπεράτωση του έργου, σε χώρο πρασίνου, με φύτευση δέντρων που επιβιώνουν στους ποταμούς και σε υγρούς τόπους, όπως για παράδειγμα ιτιές και πλατάνια. Ο χώρος θα περιλαμβάνει διάδρομο πεζοπορίας, ποδηλατόδρομο, καθιστικούς και αθλητικούς χώρους και φωτιστικά εξοικονόμησης ενέργειας.

δ) Αξιολόγηση και αξιοποίηση των υδάτινων πόρων, προκειμένου να διασφαλιστεί, αφενός η άρδευση της περιοχής που θα διαμορφωθεί, αφετέρου να δοθεί λύση στη βιωσιμότητα του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης».
 
 Κατασκευές
Συνεχίζονται οι εργασίες συντήρησης στην Παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Ευζώνων
Προκηρύχθηκε από την Περιφέρεια ο διαγωνισμός για τη σήμανση του επαρχιακού οδικού δικτύου Κω
Συντήρηση οδικού δικτύου Τήνου από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
ΑΕΚ: Αντίστροφη μέτρηση για την υπογειοποίηση
Εργασίες συντήρησης στην Παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Ευζώνων
Περιφέρεια Θεσσαλίας: Προχωρά το έργο της βελτίωσης της αγροτικής οδοποιίας της Δ.Ε. Φύλλου στον Παλαμά Καρδίτσας
Περιφέρεια Θεσσαλίας: Συντηρεί φωτεινούς σηματοδότες σε κόμβους του οδικού δικτύου Π.Ε. Καρδίτσας
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Εργασίες συντήρησης στη 2η Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – όρια Ν. Καβάλας
Βελτιώνεται η ασφάλεια της εθνικής οδού Τρικάλων-Καλαμπάκας
Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας: Αποκαθίστανται οι βλάβες στο οδικό δίκτυο
Περιφέρεια Θεσσαλίας: Προχωρά στην ανάπλαση του λιμανιού της Σκοπέλου
© ΤΕΧΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ  | Όροι χρήσης  | Πληροφορίες  | Facebook